"Každý je poutníkem, poutníkem svého života. Hledáme tu pravou cestu a s každým krokem zanecháváme stopy
- v místech kde jsme byli, v lidech, které jsme poznali a činy, jež jsme učinili…"
~ Doctor, Stvořitel a Scientist

Srpen 2015

Formy lásky - mít rád a milovat

29. srpna 2015 v 14:54 | Doctor |  Různé Informace

Mít rád vs. Milovat

Toto téma je stále aktuální a v posledních dnech nad ním i často přemýšlím, ono mít rád i milovat je jeden a tentýž cit v jiné intenzitě - a to je láska.

Co je láska?
Podle mě láska je naení, radost. Láska je krása a lesk - je jako záře kterou vydává slunce, cítíme se s ní dobře, obejmutí tímto citem a v bezpečí. Láska je i touha.
Jsme rádi milováni a rádi milujeme - tedy jak kdo.

Mít rád je cit, který bývá mezi rodinou, spolužáky nebo přáteli, mnohdy narozdíl od milování zde není touha tak silná.
A milujeme obvykle svého partnera / svou partnerku.

Někteří "milování vs mít rád" personifikují na příkladu květin:
Když máte rádi květiny, trháte je.
Když milujete květiny, zaléváte je.


Je těžké popsat lásku, pokud jí nezažijete - lepší je jí ukázat na příkladu.

A lásku nemusíme pociťovat pouze k druhým lidem, i láska k mazlíčkům, rostlinám či koníčku je láska. :)

Občas se zamýšlím, proč lidé více milují právě zvířata nebo nějaký ten svůj koníček.. - možná je to tím, že se nebojí, že je zklamou. :)


Láska je něco, co obvykle od druhých očekáváme, ale nemusí se nám jí vždy dostat, pokud jí pouze dáváme a nedostáváme, pak se v tomto vztahu trápíme a nemá obvykle smysl v tomto vztahu dlouho setrvávat (pokud si to druhá strana neuvědomí). Pokud setrváváme, pak jednou nám ta energie pravděpodobně dojde, protože jsme investovali do někoho, kdo to neumí zúročit - někoho, kdo pouze přijímá.


Články na téma lásky a vztahů:


Tyto články obzvlášť doporučuji. :3


Mít rád sám sebe je nesmírně důležité.. - proč?
 • Pravda je taková, že nemůžete opravdu mít někoho rádi víc, než máte rádi sami sebe. Někteří lidé si myslí, že se budou mít více rádi, až je někdo bude mít rád, možná až se zamilují nebo budou mít dítě. Ale to není pravda. Můžete milovat druhého člověka pouze do té míry, do jaké milujete sami sebe. Čím více milujete sami sebe, tím více dokážete milovat druhé (- převzato odtud).
Články zabívající se sebeláskou:

Články o přátelství:Téma lásky je skoro všude, najít se dá spoustu článků, knih, příběhů, obrázků, písní i seriálů, filmů a anime - všude tam se dá najít a je dobře, že je toho co najít hodně. ;)

A řekl bych, že je důležitá láska obecně nehledě na formu či "tvar" - lidé se rádi strefují do jiných párů, které nejsou hetero, ale vztahy párů jiného pohlaví bývají více o lásce a zajímavější, bych řekl. :)Příběh od Stvořitele
Vím, více než jistě, že mám okolo sebe lidi, které mám rád a raké vím, že neumím milovat. Mám to tak od mala, maminku jsem nikdy nepoznal a vešké taťkovi přítelkyně, ač byly dloholeté nebo ne, jsem měl rád, pouze kvůli tátovi. Jenže žádná z nich se mě nesnažila naučit milovat, tak jak to dělá maminka, žádné z nich ne mě nechovala lásku, takovou tu mateřskou, sicce jsem od mala věděl, že by ji stejně necítili tak efektivně, ale ony se ani nesnažili. Zůstal jsem napospas osudu a milovat jsem se měl naučit sám. Ale jak? Sposta dívek, ketrým jsem choval city, mi řeklo, že jsem chladný psí čumák, ale nesnažily se mne něco naučit, žíct mi co dělám špatně. Věděl jsem že je mám rád, opravdu měl jsem. Ale žádnou z nich jsem nemilval. Z žídné z nich se mi nerozbušilo srdce jen bych ji spatřil. Ač můj hendykep byl stále horčí a já nerozuměl emocím a pocitům svých vrstevníků nikomu s mých blízkých to nevadilo, což jsem se více než divil. Byly tu se mnou, když se se mnou spousta dívek rozešla, kvůli tomu samému důvodu a nedala mi jasnou odpověď proč, nebo co jsem dělal špatně. Ale vše se změnilo, k lepšímu, když na střední školu naspoutila nové učitelka. Byla mladá hezká a myslím, že v dobu, kdy jsem chodil do čtvrťáku se jen učila, jak s takovými výrostky jako já pracovat. Věděl jsem, že je na ní cosi zvláštního a něco mě nutilo, jí pořád provokovat, vyrušovat a být v její blízkosti. Chtěl jsem být středem jejího zájmu. Když jsem se svěřil taťkovi, řekl mi že jsem se pravděpodobně zamiloval a že bych si měl ty pocity uchovat. Cítil jsem se zvláštně a ač to bylo jednostranné cítil jsem se milován. Milován svým okolím více, než kdy před tím. Řeknu vám, že ani do teď moc nechápu jaký je rozdíl mezi tím mít rád a milovat. Každopádně, milovat je silnější a efektivnější vyjádření slov mít rád. A že jsem říkal, že jsem své okolí a své přáteleměl rád, není pravda, já jej miloval a že mi lidi říkalineumím milovat, byla také hloupost. Miloval jsem, ale jiným způsobem. Měl jsem prostě rád... svého taťku, přátele, svůj život. Miloval jsem tak hluboce,že jsem o tom ani nevěděl.


Oblíbené obrázky s tématem lásky:Snad se článek líbil a bude nápomocný. ;)
~ Doctor

Monstrum.

19. srpna 2015 v 22:50 | the Scientist |  Tvorba Scientist
Monstrum

Utéct od toho všeho
utéct od problémů
někam pryč
kde všechno je daleko
kde slyším jen vlastní kroky
kde sluchu je vše upřeno.

Kde nejsem monstrem,
lpícím na tom jak tě uklidnit
kde nemůžeš mě z ničeho obvinit
kde jsem sama sebou
jednou jedinou osobou.

Tam nemusím hledět na všechny v mém okolí
a každý to ví
že jsem tam jen sama, jediná
nikým nerušená.

Chci to napořád
ten věčný klid a cit pro úžas
když náhle necítím ten vztek
duše čistá plave
není čeho se bát
cítím jak odlouvá
ten uragán uvnitř mě.

Bere to voda
s mlhou to mizí
nebojím se vlastních myšlenek
nikdo mě tu nedrží
jsem tu sama, na zemi svou páteří.
Stačí jediná myšlenka a jsem tu!

Zdravím tě, slavíku
hej a ty tu, co tu děláš?
tebe tu nechci
škrt a mám klid
sama se svými myšlenkami
v tichu co obklopuje každou částečku ze mě
kde má duše potokem plave.

Tráva se vlní a o mě otírá
možná si mě tak trochu dobírá.
Já ale nevím, co dělat mám
všichni mě zase uhání
,,hej, hej, teď půjdeš k nám!"
,,Slíbilas to, vrať se za mnou!
Nechci tu zůstat s prázdnou!"

Cítím se jako monstrum
v tom nekonečném chorálu vět
cítím mrazení na zádech.
Chci snít
ale hlavně chci už klid!
Nechci být bezohledná
nechci být zlá
ale chci být zatraceně už sakra jenom svá!

Chci ochránit své myšlenky
od vás, od vás z vnějšku
po dnešku, včerejšku!
Všude je nebezpečí a sama se bojím
otevřít oči a jen se podívat
vidím vás ze všech stran
kříčíte, ječíte
jsem zrůda, zrazuji
proč teda miluji?

Jsem jen nemyslící stroj
možná že dávno se ztratil můj mentor.
Jsem neřízená střela
které se všichni bojí
protože jsem zrůda uzamykající se hluboko.
Pod povrchem necítím.
Kdo jsem? Proč tu jsem?
Ne, já nikým nejsem.
Jsem jen někoho rozmarem
naplněná vztekem
přetékající žalem
nedokážu splnit vaše rozmary
je vás moc, nenacpu vás do hlavy!

Přestaňte kopat a řvát…
spaluje mě nekonečný žár
třeba mě, mě monstrum, jednou vezme
zabije mě ve spánku…

Třeba skončím jak kus bavlny.
Odhozená, odrazím se od stěny.
Nechci nikoho a nic zranit
nechci být tím, kdo chce všechny ranit.
Ne, to nejsem já!

Špatně to vidíš,
špatně si to vykládáš
já chci jen být svá.
Prosím, neopouštěj mě,
jak se mám rozhodnout?

Chci žít pro to, proč jsem
ale začínám mít pocit, že nejsem smyslem
že jsem rozmar v něčí hlavě
že jsem ticho v pustině.

Nedůlěžitá jako písek protékající mezi prsty
jako šum moře v hlubině
píseň, píseň od šílence,
mě, tichu v pustině.
Sakra, já se trhám!

Chci být pro všechny a nejsem pro jedinou osobu.
Pro sebe…
Nejsem monstrum, chci být jen pro sebe
nesledovat sliby
nebýt tichem v pustině
písní sirén v hlubině
mořem v pasti
kam neletí ani racci.

Prosím, povolte ty řetězy
co mě sem v nich dovezli.
Já se chci svobodně nadechnout.
Chci žít, chci dýchat!
Chci být a nesledovat následky.
Nebýt monstrum.
Nechci jako píseň odeznívat.
Chci jako myšlenka navždy přebývat.

Jedna opravdu od srdce. Protože lidé chtějí, abychom se roztrhali na kusy. Abychom byli všude, s každým, pořád. Všichni se cítí jako druzí, mnou zrazení. A mám toho dost. Tohle na věci nic nemění. Jen další prázdná slova, výkřik do tmy, dokud to neuvidí ti, kterých se to týká.

Zavřená v tmavé místnosti
bez světel
slyším hlasy
říkají že jsem monstrum
navždy a projednou jsem věcí nepoddajnou
nikým nezkrocenou.

Chápu, chceš mě pro sebe
chceš být první
ale já si tě cením
nemůžu za to, že je mezi námi tolik kouře
tolik dýmu, tolik z bouře!

Je to moment, kdy necítím
přeju si žít a přesto teď spím
snažím se nebýt tím, co ze mě všichni mají
nechci být tím, co ze mě dělají.
Protože nejsem monstrum,
jsem jen žena.
Nedokážu být na kousky rozpolcena
a pak lepidlem slepena.

Copak to nevidíte?
Na stěny mého mozku se lepíte
tohle monstrum vás nenávidí
moc na něj tlačíte.

Všichni, ne jen jeden
protože jste mích snů jedem.
Nechci být sama, ale vypadá to že budu
protože jsem monstrum
bez kapičky studu.

Mé sliby jsou vám volné,
chápu, když jsou plané.
Ale někdy je třeba vidět dál
než je před kouřovou clonu
sakra, tady je tolik důkazů!
Netvrdím, že jsem nevinná,
dítě co se zapletlo
ale snad vidíte, co se se mnou děje
děláte monstrum
moc tlačíte
nedokážu jen tak přihlížet
jak mě ničíte
tříštíte na kusy
lidi, sakra, co si myslíte?

Jsem jedna z vás
ale nemám chuť dýchat stejný vzduch jako vy!
Zabíjíte mě
a přesto se nebojím…
jsem monstrum, ve vašich myslích
drásám a ničím, nezastavíte mě
jsem nikým a ničím.

I přes to že vidíte,
jak se rozpadám
jedete dál.
I přes mrtvoly
já už padám!

Nemůžu se držet věčně tempa co jste nasadili
monstrum do hlavy jste mi zasadili.
Jsem příšera, nenávidím vaše sny
nechte si své pocty!

Táhněte do háje,
nemám zájem.
Jsem obluda a ne procházka rájem!

Ano, ne jen Spořík píše! Tak poprosím o kritiku- o pravopisu ani nemluvte. XD Nu, jak se to říká v anglii?
Enjoy it!

Praha vede

19. srpna 2015 v 22:45 | the Scientist |  Info
Ano, jak už název vypovídá, jedná se o Prahu. A protože už tu je rubrika info, rozhodla jsem se sem vám dát jednou něco, co bude zajímat i fanatiky módy, značek, knih i hraček.
Jedná se o Fashion arenu v Praze. Až donedávna jsem nevěděla o její existenci. Ale musím uznat, že jsem nadšená. Je to nejlepší způsob jak ušetřit peněžence šok.. Samozřejmě pokud nejsou slevy a vy nejdete nakupovat stylem kup co můžeš.
Začněme knihami! :)

Kroniky železného druida- Napálený -Fashion arena 207Kč, internet (knihcentrum) 224 Kč - a zapamatujte si postup, už ho opakovat nebudu ;)
-||- - Gaiin štít -188Kč / 204Kč
Útok titánů (manga) - 132Kč/144 Kč
Ostří osudu- 174Kč/187 Kč
Stín- 195Kč/209Kč
Upozorňuji že knihy z internetu mají cenu, kterou mají po SLEVĚ.

Rukavice ala ghotic styl, krajka (claire's)- 250Kč/350Kč

Plavky značkové Nord Blanc, vrchní díl, černá- 173Kč/249Kč
-||- spodní díl, černá- 173Kč/249Kč

Já si teda myslím, že to je super. :) Tak neváhejte a šup tam!

Tiger & Bunny

2. srpna 2015 v 17:04 | Doctor |  Oblíbené Anime

Jsou anime která vás zaujmou hned názvem, anime která jsou pochmurná a psychologická s "těžkými" emocemi, anime která jsou ze života, mnoho anime bývá i komediální a jiná bývají akční.

Toto anime mě názvem nezaujalo, nicméně bylo mi doporučeno a celkem se mi tam zalíbily hlavní postavy, tak jsem byl zvědavý a zkusil se na něj podívat, musím říci, už od začátku jsem byl překvapen! :D

Název: Tiger & Bunny(タイガー・アンド・バニー)
Počet epizod: 25
Trvání: 25 min
Žánry: Akční, Komedie, Super síla

Shirai: Info a Online ke shlédnutí - http://shirai.cz/anime-zobraz/452/tiger-bunny/

Krátký popis:
Sternbild je domovem vyvolených známých jako "Next", kteří ovládají speciální schopnosti k ochraně obyvatel. Tito hrdinové řeší problémy, zachraňují životy a obvykle nosí loga sponzorů a za dopadení zločince či záchranu života získávají "hrdinské body". Hrdinské body získávají v TV show, která se nazývá "Hero TV" - tato show hrdiny sleduje a natáčí při práci a vysílá jejich počínání v přímém přenosu. Tento program díky získanému hodnocení vybírá každoročně "Krále hrdinů".
Hrdina jménem Wild Tiger rád pracuje sám, ale brzy je přidělen k druhému začínajícímu hrdinovi jménem Barnaby Brookes, ten má odlišný názor na to, jaký má být hrdina, což práci v teamu činí obtížnější (pro sledovatele zajímavější :D). Mají být spestřením programu jako první spolupracující team hrdinů v historii.


Hrdinové (+ hl. postavy):
 • Wild Tiger - Kotetsu T. Kaburagi
 • Barnaby Brooks Jr. (Bunny)
 • Sky High - Keith Goodman
 • Blue Rose - Karina Lyle
 • Fire Emblem - Nathan Seymur
 • Origami Cyclone - Ivan Karelin
 • Dragon Kid - Pao-Lin Huang
 • Rock Bizon - Antonio Lopez
Další důležité postavy:
 • Samantha Taylor - chůva Barnabyho
 • Emily Brooks a Barnaby Brooks - rodiče Barnabyho a vědci - vynálezci
 • Kaede Kaburagi - dcera Kotetsua
 • Anju Kaburagi - matka Kotetsua, babička Kaede
 • Muramasa Kaburagi - bratr Kotetsua
 • Tomoe Kaburagi - manželka Kotetsua a matka Kaede
 • Albert Maverick - zaměstnavatel hrdinů, prezident společnosti Apolon Media
 • Alexander Lloyds - manažer Tigera a Bunnyho, podřízený Mavericka
 • Agnes Joubert - řídí Hero TV
 • Mekanikku Saito - vynálezce, navrhl obleky Tigera a Bunnyho
 • Ben Jackson - taxikář, bývalý šéf (společnost Top MaG) a fanoušek Wild Tigera
Next(s):
 • Lunatic - Yuri Petrov, významná postava
 • Jake Martinez - významný zločinec, jeden Uroboros
 • Kriem - spolupracuje s Jakem, také významná
 • Mr. Legends (taktéž hrdina) - vzor Kotetsua (pomohl mu jako malému dítěti)

English description of characters: http://tigerbunny.wikia.com/wiki/Characters

Názor a postřehy:
Jako ke každému anime na které se chci podívat, jsem byl obezřetný, protože rád věnuji svůj čas na věci a zábavu, které za to stojí. Pokud se prokoukáte prvními 3-mi epizodami, první rozhodně počítám za "úvodní" do anime, pak vás toto anime nejspíš velmi rychle zaujme.
Jakmile se totiž začne Tiger více sbližovat s Barnabim začínají se rozkrývat a objevovat záhady, které značně ovlivňují jak veřejný, tak i soukromý život i život na scéně superhrdinů. V tomto anime se stále něco děje - ať jde už o zachraňování civilistů, zatýkání zločinců, ale i o maličkosti s každodenního života.

Co na anime oceňuji a co mě zaujalo?
Na anime se mi líbí velice vizuální stránka - animace i styl kresby jsou pěkné.

Co se děje a zpracování týče - anime má propracovaný a složitější děj, který neustále graduje a přibývají v něm nějaké nové obtíže i "božské zásahy", i když si možná myslíme, že už je vše v případě/případech vyřešeno.
Také jsem zde využil své dedukční schopnosti, mám rád, pokud na něco nepřijdu, až příliš snadno.

Na anime jsem s radostí sledoval psychologickou, morální i realistickou povahu na situacích. V anime sice mají hrdinové super schopnosti (ale "i hrdinové mají své problémy a osobní život"), avšak je to velice dobře zasazeno do reálného prostředí a reálných situací jaké známe.
Jmenuji zde příklad - Wild Tiger nemůže jen tak ničit budovy atd.. - vše za něj musí platit společnost a on může být vyhozen. Ještě navíc má neustále smůlu, kdykoliv se snaží dobře zapůsobit a pomoci, což se párkrát projeví i jako výhoda, ale neznamená to, že je neustále nešika. :D Však uvidíte pokud se na celé anime podíváte. ;)

Dalším bodem, který mám rád když je uplatněn - anime má komediální stránku věci a také je hodně zaměřené na pocity (i ty negativní, ovšem je zde jen lehký náznak psychopatismu u zločinců).

Co bych vytknul/dalo by se udělat lépe?
 • U prvního openingu se mi moc nelíbí animační zpracování, je dobré, ale mohli by ho mít lepší. Ending se mi líbí. U tohohle openingu i endingu se mi líbí písně, na druhou stranu jsou zdlouhavé.
 • U druhého openingu se mi líbí animačka, ale moc mi nesedla píseň - ovšem to je věc vkusu. ;) A druhý ending s tím jsem spokojen.

Poznámka: Na konci každé epizody je cca 5-ti minutová ukázka následujících dílů a poznámky přímo ze života teamu.

Na toto anime byli vytvořeny i filmy:
 1. Tiger & Bunny Movie 1: The Beginning (EN subtitles)
 2. Tiger & Bunny Movie 2: The Rising (EN subtitles)

Videa:
TrailerTiger & Bunny Tribute
Openingy a Endingy:------------------------>> Spoilers inside <<------------------------
Podrobnější rozpis (+ pokračování):
V prvních okamžicích spolupráce v teamu "Tiger & Bunny" je otřesná, postupně ale se vztah mezi nimi začne projasňovat a zlepšovat. Hádky, které zprvu byli především negativního rázu se stanou přátelskými. S tím jak Tiger začne poznávat Barnabiho zjišťuje, že není pouhý mladík, co se chce předvést, ale člověk s minulostí, jakou by chtěl změnit. Jako malému klukovi mu někdo zabil rodiče na štědrý den a jediným vodítkem ke zločinci je znak fraktátu Uroboros, jež je rozsáhlejší, než se zprvu zdá. Kotetsu se rozhodne, že mu (jako jeho parťák) pomůže vraha vypátrat. V příběhu se také udávají věci v osobních životech hrdinů - Blue Rose zjišťuje, že je asi zamilovaná do Wild Tigera. Ten zas má problémy s jeho dcerou, pro jednou měl konečně dostat volno a šanci jí to vynahradit, jenže když byl na cestě k ní, ocitl se přímo v centru teroristického útoku, současně jel Barnaby za zločincem, o kterém si myslel, že zavraždil jeho rodiče. A právě propuštění Jakea je vyžadováno dvěma členy fraktátu Uroboros při tomto přepadení, jinak město Sternbild skončí pod vodou. Jake je tedy propuštěn, ale jemu nesejde na lidskchých životech a proto udělá dohodu - náhodně vylosovaní hrdinové se s ním utkají v souboji, pokud hrdinové vyhrají, město nebude potopeno. Nakonec díky Wild Tigerovi nad ním zvítězí, ale časem se začně vzpomínka v jeho hlavě měnit - měnit tváře a poté co si vyslechnou příběh Kriem, Tiger začne pátrat po novém viníkovi vraždy. Mezitím ale vzhledem k jeho ubývajícím schopnostem, se staví na den doma u své dcery a rozhodne se podat výpověď, jenže situace se zase a hlouběji zamotá...~ Doctor